Heretik Toplumsallıklar Kollektifemeyeni

Saturday, April 4, 2009

Yaşasın Kral (skandal!)


"Diğer devrimler sadece iktidarı ele geçirme tutkusuna gereksiniyordu; bizimki erdemleri zorunlu kılıyor. Bilgisizlik ve güç, diğer devrimeleri yeni bir zorbalığın içinde eritti. Adaletten türeyen bizim devrimimiz ancak onun bağrında huzur bulabilir"
Robespierre (nam-ı diğer incorruptible) Ayaklar Baş Olunca (Jakoben Söylevler) İlkeriş Yay., çev. İlhan Erman, sf.114

PERDE ARASI
Gökyüzü, tomar haline getirilen bir kitap gibi geri çekiliyor.
...

ÜBÜ: BOK HERİF! Adamlarım, yetişin!

No comments:

Post a Comment