Heretik Toplumsallıklar Kollektifemeyeni

Wednesday, April 15, 2009

Sloterdijk Notları 1


1.
Sloterdijk'in Yuvarlar projesi, Aby Warburg'un "insan ifadelerinin tarihsel psikolojisi" [historical psychology of human expression] amacıyla örtüşür. Didi-Huberman'ın Warburg kitabında anlattığı üzere Warburg için de temel mesele mekanın nasıl anlamlandırıldığı ve bu anlmalrın kareografisi. Warburg bu kareografiler üzerinden, dünyaya verilen düzen üzerinden sosyal, siyasi, iktisadi düzenleri okur. benzer bir şekilde sloterdijk, Heidegger'in Varlık ve Zaman'dan sonra Varlık ve Mekan'ı yazmalıydı derken, kastettiği tüm bu tarihsel psikolojinin (bu anlamda sinik aklın eleştirisindeki sloterdijk'le de okunabilir) mekanla ilişkiselliği. tam da bu noktada Nietzschean sanat tarihçimizin [warburg] izinde Sloterdijk Nietzsche'nin Materyalizmi: Düşünür Sahnede'yi yazmıştır (fikrindeyim).

imaj Warburg'un Hopi yerlileri üzerine çalışmasından.

No comments:

Post a Comment