Heretik Toplumsallıklar Kollektifemeyeni

Wednesday, May 27, 2009

fark yaraları


The tradition of Baudelaire’s works is a very short one, but it already
bears historical scars which must be of interest to critical observers.
- Walter Benjamin

Baudelaire'in eserinin mensubu olduğu gelenek kısa olsa da halihazırda, eleştirel gözlemcilerin ilgisini çekmesi gereken tarihsel yaraları taşır.

“Again: ‘The wounds of the Spirit heal, and leave no scars behind.’”
- Hegel

Tekrar: 'Tinin gönül yaraları iyileştirecek, ve geriye yara bırakmayacak'

No comments:

Post a Comment